Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, ze specjalizacją Biologia — Antropologia (Biologia Człowieka). Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne w 2014 roku. Od 2017 roku pracuje jako content writer dla branży medycznej, w wolnym czasie prowadzi także zajęcia z antropologii biologicznej dla dzieci, młodzieży, studentów i osób dorosłych. Więcej o autorze

kleszcze a grupa krwi

Kleszcze a grupa krwi. Czy niektórzy są bardziej narażeni na ukąszenia?

KLESZCZE A GRUPA KRWI. CZY NIEKTÓRZY SĄ BARDZIEJ NARAŻENI NA UKĄSZENIA? Czy kleszcze preferuję grupę krwi A, B czy może 0? Kogo nie atakują kleszcze? Nowe badanie przeprowadzone w Czechach pokazują ciekawą zależność pomiędzy grupą krwi ofiar a częstotliwością ukąszeń. Jaką grupę krwi preferują kleszcze? Nowe badanie przeprowadzone przez czeskich naukowców udziela odpowiedzi na ważne…