Administratorem danych osobowych jest Blumed sp. z o.o.  NIP: 8943067861.

E-mail: kontakt@zbadajkleszcza.pl

Telefon: +48 71 757 54 64 (od 8:00 do 18:00)