Jak wyjąć resztki kleszcza z ciała

Zagrożenie stwarzane przez kleszcze jest z roku na rok większe. Wskutek ocieplenia klimatu kleszczy przybywa, może je obecnie spotkać nie tylko w lasach, ale również parkach, ogródkach działkowych czy miejskich skwerach. Mogą być nosicielami groźnych chorób, m.in. boreliozy i zapalenia opon mózgowych, dlatego warto wiedzieć, jak się przed nimi ustrzec i co zrobić w przypadku…