kleszcz u dziecka

Kleszcze u dziecka:

są niezwykle niebezpieczne – warto wykonać badanie kleszcza

Kleszcz u dziecka i u dorosłego może zostać zauważony dopiero po kilku dniach od ukąszenia przez tego pajęczaka, przez co istnieje spore ryzyko zakażenia w tym okresie. Jest istotne, żeby jak najszybciej, ale co równie ważne bezpiecznie wyciągnąć kleszcza. Ukąszenie kleszcza u dziecka może wywołać szereg chorób w szczególności boreliozę, wirusowe zapalenie mózgu, babeszjozę i anaplazmozę. Od zachorowania na wirusowe zapalenie mózgu skutecznie chroni szczepienie, o ile zostało ono wykonane, nie stworzono dotąd szczepionki przeciwko boreliozie.

Ukąszenie przez kleszcza może być przyczyną zakażenia boreliozą. Może ona dawać bardzo wiele objawów.

Ugryzienie kleszcza u dziecka jest szczególnie niebezpieczne. Ukąszenie dziecka przez kleszcza może mieć bardzo poważne skutki i to zarówno w kontekście ciężkiego przebiegu i zachorowania na boreliozę jak i pozostałe choroby – anaplazmozę, babeszjozę i kleszczowe zapalenie mózgu, zwłaszcza w przypadku dzieci, które nie mają jeszcze wystarczająco rozwiniętej naturalnej odporności organizmu.


Ukąszenie może być przyczyną zakażenia boreliozą.

Wyróżniamy trzy rodzaje postaci, które może przyjąć borelioza.

a) Postać wczesna zlokalizowana – jej cechą charakterystyczną jest charakterystyczny rumień wędrujący. Rumień jednak pojawia się w zaledwie ok 40% przypadków. Dodatkowo dziecko może uskarżać się na objawy grypopodobne. Mogą się pojawić  gorączka, bóle głowy oraz powiększone węzły chłonne.

b) Postać wczesna rozsiana – do zespołu objawów dołączają się problemy neurologiczne jak zapalenie nerwu twarzowego, zapalenie mózgu oraz reumatologiczne, w szczególności zapalenie stawów.

c) Postać późna rozsiana – do zespołu objawów spowodowanych przez ukąszenie kleszcza u dziecka dołączają się zanikowe zapalenie skóry, neuroborelioza objawiająca się zaburzeniem funkcji poznawczych i pamięci oraz trwałym uszkodzeniem stawów.


Kleszcz u dziecka mogą powodować kleszczowe zapalenie mózgu

Jedną z najgroźniejszych chorób przenoszonych przez kleszcza u dziecka i dorosłych jest kleszczowe zapalenie mózgu.  W fazie pierwszej pojawia się gorączka w ciągu 7-14 dni od ukąszenia, której mogą towarzyszyć ból głowy, kaszel, bóle mięśni, powiększenie węzłów chłonnych oraz biegunka. Następnie występuje przerwa, która poprzedza zapalenie opon mózgowo rdzeniowych charakteryzujące się zaburzeniami świadomości i objawami uszkodzenia struktur mózgu, którym mogą towarzyszyć zaburzenia orientacji, koncentracji i pamięci. U niektórych dzieci i dorosłych mogą występować: oczopląs, drżenia kończyn i porażenia nerwów czaszkowych powodujące zaburzenia mowy i połykania. W nielicznych, najcięższych przypadkach narastająca senność może przejść w śpiączkę, a zaburzenia układu oddechowego oraz krążenia mogą być przyczyną śmierci. W części przypadków choroba może powodować zapalenie rdzenia kręgowego, którego objawem są niedowłady kończyn i zaburzenia czucia. Niemożliwe jest przewidzenie, u których osób choroba przyjmie groźniejszą postać.kleszcz u dzieckaTrudności diagnostyczne boreliozy

Borelioza bywa nazywana „wielkim imitatorem”, ponieważ mnogość i niespecyficzność objawów powodują poważne trudności z jej jednoznacznym zdiagnozowaniem. Problemem są także fałszywie dodatnie oraz fałszywie ujemne wyniki badań krwi, w szczególności ELISA. Podstawowym objawem boreliozy, który jednoznacznie wskazuje na zachorowanie jest rumień wędrujący (erythema migrans). Zgodnie z zaleceniami  Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w przypadku pojawienia się rumienia badania immunoserologiczne w celu wykrycia przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi nie są potrzebne. Rumień pojawia się jednak w nie więcej jak 30% przypadków.kleszcz u dziecka - co robić?

W przypadku, gdy rumień nie wystąpił a dziecko skarży się na objawy mogące wskazywać na boreliozę lekarze zalecają najczęściej testy immunoserologiczne. Niestety można je wykonać najwcześniej po ok. 4 tygodniach od zakażenia, a ponadto nie są one wystarczająco skuteczne, aby wykluczyć lub potwierdzić zachorowanie w 100%.

Test ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) jest obecnie najczęściej stosowanym testem służącym do wykrywania zakażenia w Polsce. Jego stosowanie jest jednak bardzo kontrowersyjne i budzi wielkie wątpliwości co do ich celowości, skoro blisko połowa z nich daje wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne. Nie pozwala to zatem oprzeć wiarygodnej diagnostyki oraz wdrożyć prawidłowego leczenia, bez uwzględnienia faktu, że może być to działanie całkowicie zbędne. To co czyni test ELISA tak popularnym jest jego znacznie niższa cena w stosunku do  testu Western-Blot, a także przyzwyczajenie lekarzy do jego stosowania. Dokładniejszą metodą badania jest wspomniana już metoda Western-Blot, jednak ze względu na trudności z jednoznaczną interpretacją wyników i ten test nie pozwala na jednoznaczną odpowiedź odnośnie możliwości zakażenia.

 Badanie genetyczne kleszcza

  • jedyna skuteczna metoda wykluczenia zakażenia boreliozą bezpośrednio po zakażeniu
  • bezpośrednio po ukąszeniu kleszcza
  • daje 100% pewności

Badanie kleszcza cena

ugryzienie kleszcza u dziecka

© 2014 - Blumed sp. z o.o. by

Ogólnopolskie Biuro Obsługi        71 757 54 64