Badanie Kleszcza – odbiór próbek do badania kleszcza w Warszawie

Każdego roku wrasta ilość zakażeń chorobami przenoszonymi przez kleszcze, do których zaliczyń można m.in. boreliozę, babeszjozę, anaplazmozę czy odkleszczowe zapalenie mózgu. Każdego roku coraz więcej kleszczy przenosi niebezpieczne choroby. W stosunku do danych sprzed kilkunastu lat ilość zarażonych kleszczy znacząco wzrosła.

Ze względu na substancje znieczulające wydzielane przez kleszcza, ukąszenie jest zazwyczaj nieodczuwalne przez osobę ukąszoną, przez co wiele osób nie pamięta nawet ukąszenia. W celu uniknięcia długotrwałej antybiotykoterapii warto przeprowadzić badanie kleszcza, które pozwala na wykluczenie nosicielstwa badanych chorób przez konkretnego kleszcza.

Badanie kleszcza można wykonać tuż po wyciągnięciu kleszcza ze skóry. Badanie takie przeprowadza Laboratorium Blumed. Istotne jest bezpieczne wyjęcie kleszcza, które ma istotne znaczenie odnośnie możliwości zakażenia. Musimy pamiętać, że niezwykle istotne jest, aby kleszcza wyjąć możliwie szybko, gdyż każda kolejna godzina przebywania kleszcza w skórze zwiększa ryzyko zakażenia niebezpiecznymi chorobami.  Aby skorzystać z możliwości wykonania takiego badania należy usunąć bezpiecznie kleszcza ze skóry. Warto skorzystać z pomocy personelu medycznego lub skorzystać ze specjalnych przyrządów do wyciągania kleszcza, które można nabyć w aptece. Kleszcza następnie należy zapakować do pudełka (najlepiej nadaje się do tego pojemnik do badania moczu) i dostarczyć do punktu odbioru kleszcza w Warszawie przy ul. Stefana Starzyńskiego 10 lub wysłać zapakować do moczówki oraz woreczka strunowego i wysłać kurierem pocztą (przesyłką priorytetową.

Badanie wykonuje się metodą  – PCR Real-Time – jest to niezwykle skuteczna, czuła i szybka metoda badawcza. Wyniki są przesyłane na maila w terminie od kilku do 7 dni.

a

Dlaczego warto?
Laboratorium Blumed ma duże, kilkuletnie doświadczenie w badaniach genetycznych kleszczy
Blumed jest zarejestrowanym Podmiotem Medycznym
badania w Laboratorium Blumed wykonują uprawnieni diagności laboratoryjni
stosujemy nowoczesną i szybką technikę Real-Time PCR

© 2014 - Blumed sp. z o.o. by

Ogólnopolskie Biuro Obsługi        71 757 54 64