Antybiotyk po ukąszeniu kleszcza

Antybiotyki są  lekami powszechnie wykorzystywanymi w leczeniu infekcji  wywołanych przez bakterie. Antybiotyki są powszechnie akceptowaną i skuteczną metodą leczenia boreliozy.

Brak jest objawów  charakterystycznych wyłącznie dla boreliozy. Powoduje to , że osoby zarażone krążą często bezskutecznie między lekarzami nie uzyskując w efekcie prawidłowej diagnozy. Jest to dla nich bardzo duże obciążenie psychiczne.


Antybiotyk po ukąszeniu: Dlaczego nie powinno się brać antybiotyków na boreliozę w ciemno

Testy diagnostyczne na boreliozę najczęściej są wykonywane z krwi pacjentów. Niestety wykazują się dużą nieskutecznością. Dają często wyniki fałszywie dodatnie oraz fałszywie ujemne. Do najczęściej wykonywanych testów należą testy z krwi – Elisa oraz Western Blot. Ich działanie opiera się na badaniu przeciwciał układu odpornościowego przeciwko bakterii. W miarę wiarygodny wynik badania można otrzymać dopiero po ponad miesiącu. Może to powodować, że choroba w międzyczasie zdąży się rozwinąć.

Nie jest właściwym rozwiązaniem podanie antybiotyku po ukąszeniu kleszcza w ciemno. Niestety antybiotyki posiadają wiele objawów ubocznych, mogą powodować choroby jelit, drożdżyce oraz osłabiają układ immunologiczny.

W związku z tym, że testy z krwi są relatywnie mało skuteczne, szansą dla pacjentów na wykluczenie boreliozy jest badanie kleszcza, które pozwala stwierdzić czy podany badaniu kleszcz nie był nosicielem tej niezwykle groźnej choroby. Umożliwia to uniknięcie długotrwałego i kosztownego leczenia, a co za tym idze jest to korzystne zarówno dla zdrowia psychicznego jak i fizycznego, bowiem pozwala uniknąć niepotrzebnego zażywania antybiotyku po ukąszeniu kleszcza.


Badanie kleszcza a antybiotyki

W przypadku jeśli badanie kleszcza da wynik pozytywny, lekarz może zadecydować, w oparciu o analizę zdrowia i objawów pacjenta o wdrożeniu antybiotyku. W takim przypadku zgodnie z zaleceniami pacjent otrzymuje  antybiotyk. Nie jest to obojętne dla zdrowia pacjentów, dlatego warto przeprowadzić badanie kleszcza, które pozwala uniknąć brania antybiotyków w sytuacjach kiedy nie jest to niezbędne dla zachowania zdrowia. Nie pozostaje to obojętne dla portfeli pacjentów, bowiem takie leczenie antybiotykiem jest bardzo drogie.

Lekarze generalnie rzadko decydują się na profilaktyczne wdrożenie antybiotykoterapii po ukąszeniu przez kleszcza. W niektórych przypadkach, jakim jest naprzykład pokłucie przez wiele kleszczy, lekarz może zastosować profilaktyczne leczenie antybiotykowe.

W przypadku ukąszenia w celu wykluczenia nosicielstwa boreliozy przez kleszcza który nas ukąsił, warto zastosować badanie kleszcza.

Badanie kleszcza